Sijil Kemahiran Malaysia 2

LEVEL 2- PERKHIDMATAN ESTETIK

Persijilan Kemahiran Malaysia boleh didapati melalui tiga (3) kaedah:

1. Melalui Latihan di Institusi yang Diiktiraf
Kaedah melalui program latihan kemahiran di pusat-pusat bertauliah JPK bagi bidang & tahap kemahiran yang tertentu dan telah ditauliahkan.

2. Melalui Latihan Berorientasikan Industri (SLDN)
Kaedah latihan perantisan dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang dijalankan di industri dan institut latihan kemahiran.

3. Melalui Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)
Kaedah mendapatkan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui pengalaman lalu (kerja atau latihan) tanpa perlu menduduki ujian.
Calon dikehendaki mengemukakan bukti-bukti ketrampilan yang telah dimiliki untuk dinilai oleh Pegawai Penilai dan disahkan oleh Pengawai Pengesah Luaran yang dilantik JPK.

Latest from Gallery

Modul Yang Akan Dipelajari

 • c01- Workplace safety, hygiene and maintenance
 • c02- Aestheic services consultation
 • c03- Manual facial service
 • c04- Facial electrotherapy service
 • c05- Superfluous hair depilation/ ligthening service
 • c06- Manicure service
 • c07- Pedicure service
 • Persijilan Kemahiran diiktiraf oleh industri di Malaysia.
 • Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.
 • Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia

Syarat minimum menyertai latihan Persijilan Kemahiran Malaysia Kaedah Pertauliahan melalui Institusi Latihan yang diiktiraf, calon-calon mestilah :

 • Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
 • Mempunyai SKM tahap yang lebih rendah untuk menyertai SKM tahap yang lebih tinggi dalam bidang kursus yang sama.
 • Pinjaman penuh daripada kerajaan.
 • Kelas sepenuh masa/separuh masa.
 • Kelayakan umur 16-45 tahun ( Warganegara Malaysia)
 • Elaun bulanan RM400 (Untuk pelajar sepenuh masa)

Book your visit online and save 10%