Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Apa Itu SLDN?

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘ Dual ‘ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu tempat kerja yang sebenar dan institut latihan. Ianya dikendalikan melalui usahasama. Syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.

Latest from Gallery

Modul Yang Akan Dipelajari

 • Workplace safety, hygiene and maintenance
 • Aesthetic services consultation
 • Manual facial services
 • Facial electrotherapy services
 • Superfluous hair depilation/ lightening
 • Manicure service
 • Pedicure service

Berdasaran kepada tahap kemahiran yang telah ditetapkan dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

70% hingga 80% latihan amali di industry dan 20% hingga 30% latihan teori di pusat latihan.

Pendekatan pembelajaran Kendiri (Self-reliant Learning).

Pendekatan pembelajaran Kendiri (Self-reliant Learning).

 • Day Release System
  Contohnya latihan amali selama 4 hari di dalam
  syarikat dan diikuti oleh satu hari kelas teori yang
  berkaitan di pusat latihan.
 • Block Release System ( jika perlu )
  Contohnya 3-4 bulan latihan praktikal diikuti dengan
  1-4 minggu kelas teori berkaitan.
 • Lepasan SPM, belia menganggur dan/atau pekerja yang sedang bekerja yang telah dipilih dan digaji oleh pihak syarikat. Syarikat tidak terikat untuk menawarkan pekerjaan selepas tamat latihan
 • Semester 1 – RM 350.00 Sebulan
 •  Semester 2 – RM 400.00 Sebulan
 • Semester 3 – RM 450.00 Sebulan
 • Semester 4 – RM 500.00 Sebulan
 • Sijil Kemahiran Malaysia (1,2,3), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Book your visit online and save 10%